İşveren Mali Sorumluluk Sigortaları

  • Bu poliçe ile çalışanlarınızın işyerinizde geçirmiş olduğu kaza sonucu SGK nın size açacağı Rücu Davaları sonrası ortaya çıkan tazminatlar için devreye giren bir poliçedir. Üzerinde yazılı rakamlara kadar ödeme yapar. Dilerseniz aşağıda yazılı riskleri de poliçenize ekletebilirsiniz.
  • İşçilerin, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere toplu olarak getirilip götürülmeleri sırasında,
  • İşçilerin, işveren tarafından görev ile başka bir yere gönderilmesi yüzünden asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda,meydana gelen iş kazaları,
  • Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında meydana gelen iş kazaları,
  • Meslek hastalıkları sonucunda vaki olacak tazminat talepleri,
  • Manevi tazminat talepleri,