Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası

 • Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın oluşturduğu yeni Devlet Destekli Alacak Sigortası modeli KOBİ'lerin alacaklarını garanti altına alıyor.
 • Bu sigorta sayesinde KOBİ'lerin alacaklarını tahsil edememeleri durumunda, alacaklarının önemli bir kısmı Devlet Destekli Alacak Sigortası Havuzu tarafından karşılanacak

 • Bir önceki mali yıldaki yıllık net satış hasılatı yüz yirmi beş milyon Türk Lirasından (dâhil) az olan mikro, küçük ve orta büyüklükteki KOBİ'lere yapılacak risk değerlendirmesi sonucunda teminat sunulacak.
  Operasyonel süreçler çerçevesinde görevlendirilen Olağandışı Riskler Yönetim Merkezi tarafından yürütülecek
 • Sistem kapsamında 120, 180, 240 veya 360 güne kadar vadeli satışlar için teminat sağlanacak. Primlerin taksitli olarak ödenmesi mümkün olmakla birlikte peşin ödenmesi durumunda %10 indirim uygulanacak
 • Bu police ile;
 • Ticari borçların ödenmeme riskine karşı korur
 • Ticari faaliyetlerinizde riskleri en güvenilir şekilde yönetmenizi sağlar
 • Vadeli satış sonrasında belirlenen tarihte ödenmeyen alacakların firmaları sıkıntıya sokmasını ve nakit akışlarını bozmasını önler
 • Nakit akışının sağlıklı olması ve firmaların taahhütlerini rahatça yerine getirmesini sağlar
 • Firmaların ileriye dönük mali planlarında aksamaları ortadan kaldırır.